Zgromadzenie Zakonne Sług Jezusa

OBIEKTY SAKRALNE I MUZEA

Włącz światło
Zgromadzenie Zakonne Sług Jezusa

Informacje

Cel: modernizacja oświetlenia w kaplicy zgromadzenia zakonnego.

Projektant: Barbara Brzeska

Zastosowanie w 100 % technologii LED zniwelowało kilka najczęstszych problemów przy oświetleniu obiektów sakralnych: dużego poboru mocy (technologia żarowa), brak natychmiastowego świecenia pełną mocą (źródła wyładowcze metal halogenowe, niskiej trwałości (częstych wymian źródeł). Zastosowanie odpowiedniej barwy oraz odpowiedniego użycia punkowych i linowych źródeł pozwoliło uzyskać oczekiwany efekt, przy minimalnym zużyciu mocy elektrycznej.

  • Cecha 1
  • Cecha 3
  • Cecha 5

Wskazówki

  • Wykorzystanie taśmy LED sterowanej protokołem DALI do podświetlenia łuku w którym znajduje się krucyfiks.
  • Zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia do czytania i modlitwy dzięki wykorzystaniu opraw LED nakierowanych na ławki oraz miejsca wykonywania czynności liturgicznych.
  • Zbudowanie odpowiedniego nastroju poprzez zaakcentowanie elementów wystroju kaplicy takich jak rzeźby, obrazy z jednoczesną dbałością o to, aby żadna z opraw nie była nakierowana w sposób powodujący olśnienie.

Zobacz również

Matecznik Mazowsza

Matecznik Mazowsza
Meblowe

Muzeum Historyczne Miasta Elbląga

Muzeum Historyczne Miasta Elbląga
Obiekty sakralne i muzea