Informacja o zapytaniu ofertowym

Zapytanie ofertowe na dostawę usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny – USA, w związku z realizacją projektu przez firmę „TOPMET LIGHT” KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA mającego na celu internacjonalizację
w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. – zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2020 r.

Termin nadsyłania ofert: do dnia 21.12.2020, godz. 24:00.

IInformacja o zapytaniu ofertowym 2020 plik PDF>>

european flag